Historie Zvonkové

Při sčítání lidu v roce 1930 bylo v obci Zvonková celkem 232 domů a 1306 obyvatel, z toho 1295 Němců a 11 Čechů.

Německy hovořící obyvatelé byli v letech 1945 a 1946 vyhnáni, přijetí nalezli v Rakousku a Německu.

Na krátko zde byli umístěni Češi pocházející ze Zakarpacké Ukrajiny a Rumunska. Když byla v roce 1951 oblast prohlášena za zakázané pohraniční pásmo, museli rovněž tito osídlenci tuto oblast vyklidit. Poté začalo její systematické ničení.

Dnes jsou v Zadní Zvonkové pouze 3 objekty a to kostel, muzeum a náš pension.

Objednávkový formulář

Pokud nám posíláte objednávku, považujeme ji za závaznou.

Záloha činí 30% z celkové ceny.

V případě zrušení rezervace 21 dní a více před začátkem pobytu je záloha vratná v plné výši. Pokud rezervaci zrušíte v kratší době, záloha je použita jako storno poplatek.

-